پس از آزادی منطقۀ مساکن هنانو در شرق حلب، یک سرباز سوری خانوادۀ خود را که در این منطقه بودند، پس از سالها دیدار کرد
۰۸ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۷
۰
ارسال نظر