پیشنهاد پارسینه
حدود یک ساعت به پایان هفتم آذر ۹۵ باقی‌مانده، اما هنوز ترافیک شدید شبانه در بزرگراه‌ها و برخی معابر اصلی تهران سبک نشده است.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۳۲
۱
پلیس راهور ساعتی پیش اعلام کرد دلیل ترافیک سنگین در بزرگراه‌ها و معابر اصلی پایتخت تعطیلات پیش روست که موجب شد حجم ترافکی در مسیرهای خروجی پایتخت -معابر اصلی و بزرگراهی- سنگین و پرحجم باشد.

با اینکه پیش بینی شده بود از حجم ترافیک سنگین کم کم کاسته شود، اما نقشه آنلاین ترافیک تهران حکایت دیگری دارد؛

ترافیک شبانه پایتخت پایان ندارد

50
پــنــجــره
نظرات
TAHA
در مورد انتخابات بنویسید
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو