پیشنهاد پارسینه
فرات یکی از دو رود بزرگ منطقه بین ‌النهرین است که از کوهستانهای شرق آناتولی در کشور ترکیه سرچشمه گرفته و پس از گذر از کشورهای سوریه، عراق و طی مسافت ۲۹۰۰ کیلومتر به خلیج فارس می ریزد. فرات یکی از چهار رود بهشتی است که نام آن در قرآن آمده و در شعر و ادبیات شیعه قداستی ویژه دارد.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۴۵
۰

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو