پیشنهاد پارسینه
تصرف دومین منطقه در شرق حلب؛
منابع نظامی سوریه از تصرف منطقه جبل بدرو، دومین منطقه تحت کنترل شورشیان در شرق حلب قرار داده اند.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۲۵
۰
پیروزی چشمگیر ارتش سوریه در شرق حلب
 
به گزارش پارسینه؛ پیشتر شورشیان و گروه های مسلح مخالف دولت سوریه تایید کرده بودند که منطقه "مساکن هنانو" بزرگترین محله شرق حلب به دست نیروهای دولتی سوریه افتاده است.

از سال ۲۰۱۲ تا کنون این اولین بار است که نیروهای ارتش سوریه منطقه‌ای را در شرق حلب به طور کامل از شورشیان و تروریستها پس می گیرند. صدها غیرنظامی همزمان با پیشروی نیروهای دولتی و متعاقب آن مقاومت شدید تروریستها و استفاده از سپر انسانی در شرق حلب به مناطق تحت کنترل دولت گریخته اند.

حلب دومین شهر بزرگ سوریه در شمال این کشور است و مناطق اطراف آن به مهم‌ترین جبهه نبرد میان نیروهای مختلف درگیر در جنگ داخلی سوریه تبدیل شده است.شرق حلب در هفته های اخیر صحنه بمباران شدید جنگنده های سوریه وروسیه بوده است.

گفته شده که دست کم ۲۵۰ هزار غیرنظامی در این مناطق با کمبود مواد غذایی و سایر مایحتاج روبرو هستند.این حمله، بزرگترین حمله‌ای است که تا کنون به شورشیان و تروریستها در حلب می‌شود. بنظر می‌رسد که آنها به سرعت مناطق تحت کنترل خود را در جریان حمله نیروهای دولتی از دست می‌دهند.
 
پیروزی چشمگیر ارتش سوریه در شرق حلب

عملیات نیروهای ارتش سوریه علیه شورشیان مخالف که کنترل شرق حلب را در دست دارند، از دو هفته گذشته شدت یافته است. از دست دادن "هنانو" پیروزی استراتژیک برای نیروهای ارتش سوریه به شمار می رود. با توجه به این که این بخش از سوریه جزو اولین مناطقی بود که در سال ۲۰۱۲ به کنترل شورشیان مخالف درآمد.

ظاهرا هدف ارتش سوریه قطع مناطق تحت کنترل تروریستها در دو نقطه است.در حال حاضر درگیری‌هایی سنگین در منطقه سخار در جریان است. اگر شورشیان و تروریستها این منطقه را هم از دست بدهند، نیروهای دولتی به هدف خود خواهند رسید.

در پی شدت گرفتن درگیری‌ها موجی از غیرنظامیان ساکن در این مناطق به سمت سایر مناطق تحت کنترل و تسلط نیروهای دولتی گریخته‌اند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو