پیشنهاد پارسینه
چشم انسان پر از رمزهایی است که از آن بی خبریم.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۱
۰
هر انسان در طول زندگی حدود چهار میلیون تصویر مختلف می بیند، باورکردنی نیست از هفت میلیون نفر تنها دو درصد از آنها چشمشان سبز رنگ است و یک درصد از آنها چشمانی با دو رنگ متفاوت دارند، هر بار پلک زدن ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلی ثانیه طول می کشد و در هرثانیه می توانید پنج بار پلک بزنید، شباهت قرنیه چشم انسان به چشم کوسه باعث شده در جراحی های چشم انسان از چشم کوسه استفاده شود، وقتی به آنچه که علاقه دارید نگاه می کنید مردمک چشمانتان دوبرابر بزرگتر می شود.

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر

رمزگشایی از اسرار چشم انسان +تصاویر
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو