۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۲
۰
کاریکاتوریست‌های جهان، واکنش‌های مختلفی به مرگ فیدل کاسترو داشتند که سایت کگل و پالیتیکال کارتونز برخی از آثار ایشان را منتشر کرده است.

واکنش‌های کاریکاتوری به مرگ فیدل کاسترو

واکنش‌های کاریکاتوری به مرگ فیدل کاسترو

واکنش‌های کاریکاتوری به مرگ فیدل کاسترو

واکنش‌های کاریکاتوری به مرگ فیدل کاسترو
50
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
50