پیشنهاد پارسینه
آمار دفتر امور جنایی آلمان حاکی از افزایش افراد مفقودی از جمله کودکانی است که در قالب پناهجو به آلمان آمده‌اند.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۴۷
۰
بر طبق گزارش روزنامه آلمانی «ولت»، شمار کودکانی که گم شدن آنها در ایالت براندن‌بورگ گزارش می‌شود رو به افزایش است. بنابر اعلام وزارت کشور آلمان تاکنون پلیس آلمان هیچ اطلاعی درباره محل ۲۰۶ کودک ندارد در سال ۲۰۱۵ و بنابر آمار دفتر امور جنایی آلمان (BKA) مفقودی ۱۳۸ کودک گزارش شده بود و این در حالی است که یک سال قبل در مجموع ۵۶۷ نفر گم شده بودند که فقط ۶ نفر از آنها کودک بودند.

ملیت شماری از کودکان گم شده، ۹۰ کودک افغانستانی، ۳۰ کودک سومالیایی و حدود ۲۵ کودک هم از اتباع سوریه اعلام شده است.

دفتر امور جنایی آلمان اول سپتامبر هشدار داده بود که در سراسر آلمان ۹ هزار و ۲ نفر مفقود شده‌اند که ۹۱۸ نفر از آنها حداکثر ۱۳ سال دارند. این رقم در سال ۲۰۱۵، حدود هزار تن برآورد می‌شد و سال قبلش هم حدود هزار و ۲۸۰ تن بود.

در سال ۲۰۱۳ آمار مربوط به این افراد حدود ۲۰۰ تن بود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو