پیشنهاد پارسینه
فرانسه با اعلام مراتب تسلیت خود به خانواده‌های قربانیان برای مجروحان حادثه آرزوی بهبودی سریع کرد و مراتب همدردی خود با ایران را در این تصادف ریلی و مصیبت بوجود آمده ابراز کرد.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۳۰
۰
فرانسه با ابراز همدردی با خانواده های قربانیان حادثه برخورد دو قطار مسافربری در ایران برای مجروحان حادثه آرزوی بهبودی کرد.

وزارت امورخارجه فرانسه با انتشار بیانه‌ای در سایت خود از  تلفات تصادف راه آهن در تاریخ ۲۵ نوامبر در خط آهن تهران به مشهد که حدود چهل کشته به دنبال داشته است ابراز تاسف کرد.فرانسه با اعلام مراتب تسلیت خود به خانواده‌های قربانیان برای مجروحان حادثه آرزوی بهبودی سریع کرد و مراتب همدردی خود با ایران را در این تصادف ریلی و مصیبت بوجود آمده ابراز کرد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو