پیشنهاد پارسینه
دستگاه قضایی ترکیه در چارچوب دستگیری های پس از کودتای نافرجام این کشور ۶ پزشک را در قونیه ترکیه دستگیر کرد.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۱۰
۰
این پزشکان متهم به ارتباط با "تشکیلات دولت موازی " وابسته به جریان حامی فتح الله گولن شده اند.هر ۶ پزشک در یک بیمارستان دولتی در یک شهر کوچک در استان قونیه دستگیر شده اند.پس از کودتای نافرجام اخیر در ۱۵ ژوئیه ۲۰۱۶ بیش از ۷۰ هزار نفر از کارمندان و کارکنان نهادهای نظامی ، آموزشی و امنیتی ترکیه دستگیر و یا از کاربرکنار شده اند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو