مخالفان کاسترو و حکومت کوبا ذر میامی امریکا از مرگ وی خوشحال شدند و به خیابان ها ریختند.
۰۷ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۶
۰
ارسال نظر