پیشنهاد پارسینه
بیش از یک میلیون نفر از مردم معترض کره جنوبی در اعتراض به سوء استفاده های اقتصادی «پارک کوئن های»، رئیس جمهوری این کشور در برابر کاخ ریاست جمهوری کره تجمع کرده و خواستار استعفای وی شده اند.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۳:۰۵
۰
صدها هزار نفر از مردم معترض کره شمالی امشب نیز با وجود سرمای هوا در مرکز شهر سئول تجمع کرده و خواستار استعفای «پارک کوئن های»، رئیس جمهوری این کشور شده اند.

بر اساس گزارش های رسیده از سئول، تعداد افراد شرکت کننده در اعتراضات امشب کره جنوبی به یک میلیون و سیصد هزار نفر می رسد.

مردم کره جنوبی «پارک» را متهم به واگذاری بسیاری از امور اقتصادی این کشور به دوست صمیمی خود، «چوی سون سیل» کرده اند. معترضین معتقدند «چوی» از دوستی خود با رئیس جمهوری کره جنوبی سوء استفاده کرده و مبالغ هنگفتی را از شرکت ها و کارخانه های بزرگ این کشور اخاذی کرده و این مبالغ را به شرکت شخصی خود انتقال داده است.

رئیس جمهوری کره جنوبی تا به حال دو مرتبه از طریق تلویزیون ملی این کشور، بابت این اقدام خود عذرخواهی کرده است. اما مردم کره از این عذرخواهی قانع نشده و در حقیقت آنچه آنها را در این سرمای هوا به خیابان های کشانده، مقاومت «پارک» در برابر استعفا و کنار رفتن از قدرت است.

گزارش های دیگر از این تجمع اعتراضی، حاکی از اقدام کشاورزان کره ای برای ورود به سئول با استفاده از تراکتورهای خود دارد که البته از حضور این تراکتور سواران جلوگیری به عمل آمده است.

دادگاه کره نیز اجازه تجمع معترضین در برابر کاخ آبی یا همان محل استقرار ریاست جمهوری این کشور را داده است. البته به شرط حفظ حریم ۲۰۰ متری و اتمام تجمع تا پیش از طلوع آفتاب.

از سوی دیگر انگشت اتهامی که به سمت «پارک» دراز است، ایجاد وضعیت نا مناسب اقتصادی در این کشور است. به عنوان مثال کشاورزان حاضر در تجمعات اعتراض آمیز، برنج های خود را آورده و زیر پای معترضین و کف خیابان ها می ریزند. آنها دلیل این کار را کاهش شدید قیمت برنج و ضرر ناشی از آن که متوجه کشاورزان می شود، عنوان می کنند.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو