پیشنهاد پارسینه
قاتل خاموش این بار در علی آبادکتول قربانی گرفت.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۲:۱۰
۰
رئيس آتش نشانی شهرستان علی آباد کتول گفت: این حادثه ساعت ۱۶ امروز در خیابان سی متری شمالی واقع در این شهرستان رخ داد.

ابراهیم زنگانه افزود:  قربانی این حادثه که فردی ۴۰ ساله بوده و ازتمکن مالی خوبی هم برخوردار نبوده، براثرروشن کردن پیکنیک در چادر مسافرتی در داخل اتاق و ستنشاق گاز مونوکسیدکربن جان خود را ازدست داد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو