پیشنهاد پارسینه
پلیس سوئد اعلام کرد که مهاجمان ناشناس روز شنبه پس از برگزاری نماز صبح به ساختمان مسجدی در حمله کردند.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۳۸
۰
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مهاجمان پس از ترسیم نشانه های صلیب شکسته آلمان نازی و نوشتن شعارهای نفرت آمیز بر روی دیوارهای مسجد، به داخل آن ترقه پرتاب کردند.

مقام های این مسجد نیز به خبرگزاری تی تی سوئد گفتند که در هنگام حمله همه نمازگزاران جز یک نفر مسجد را ترک کردند.

با اینکه پلیس سوئد اعلام کرده است که درباره این حمله به عنوان جرم اوباش گری و نفرت پراکنی تحقیق می کند، اما با گذشت چند ساعت از این حمله هنوز کسی دستگیر نشده است. 

مصطفی تومترک نماینده جامعه مسلمانان استکهلم و یکی از بنیان گذاران این مسجد در سال ۱۹۸۵ به خبرگزاری تی تی گفت: این رخداد غیرمنتظره بود و درک این جامعه دشوار است. من دیگر اوضاع سوئد را درک نمی کنم.

سوئد با توجه به پذیرش شمار بی سابقه ۲۴۵ هزار پناهنده در سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۵، در سال های اخیر شاهد موجی از حملات علیه مسجدها و مراکز اقامت و سکونت پناهندگان بوده است. 
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو