مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: فردی که در تماس‌های متعدد با سامانه ۱۲۵ همدان باعث ایجاد مزاحمت و اخلال در عملکرد این سامانه شده بود با حکم مرجع قضایی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۸
۰
آتش‌ نشانی همدان محمدرضا بیاناتی بیان کرد: به دنبال تماس‌های متعدد فردی با سامانه ۱۲۵ و ایجاد مزاحمت برای مرکز پیام فرماندهی پیگیری موضوع در دستور کار نماینده حقوقی سازمان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در ادامه شکایت ‌نامه ‌ای از فرد مورد نظر تنظیم شده و همراه گزارش مزاحمت و مستندات مربوطه در اختیار مقام قضایی استان قرار گرفت که پرونده به شعبه ۱۰۴ کیفری استان ارجاع شد.

وی افزود: قاضی دادگستری پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی گزارش دستگاههای مختلف حکم به دستگیری مالک تلفن همراه مورد نظر که یک مرد ۳۱ ساله و ساکن یکی از مناطق حاشیه‌ شهر همدان بود، داد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: با وجود مراجعه مکرر نماینده حقوقی شهرداری و ماموران پلیس به نشانی مورد نظر و اختفای متهم جلسه رسیدگی به این پرونده به طورغیابی تشکیل و دادگاه با توجه به مستندات متعدد مالک تلفن را به جرم مزاحمت تلفنی برای سامانه ۱۲۵ همدان به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بیاناتی افزود: چند روز بعد از صدور قرار مجرمیت مرد جوان توسط ماموران انتظامی دستگیر شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت .

وی اضافه کرد: این فرد پس از مراحل قانونی به منظور گذراندن دوران محکومیت تحویل ندامتگاه مرکزی همدان شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان یادآوری کرد: طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مزاحمان تلفنی سامانه‌های خدماتی نظیر ۱۱۰ و ۱۲۵ که باعث ایجاد اختلال در خدمات رسانی به شهروندان در عرصه‌ های مختلف شوند مجرم شناخته شده و به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شوند.

بیاناتی افزود: بر اساس گزارش مرکز پیام فرماندهی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان در ۸ ماه گذشته شهروندان ۹۰ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار کردند که ۷۲ هزار و ۷۱۹ مورد مزاحمت تلفنی بوده است.

وی توصیه کرد: شهروندان از تماس غیرضروری و ایجاد مزاحمت برای سامانه ۱۲۵ بپرهیزند زیرا این کار در زمان وقوع حوادث و سوانح باعث تاخیر در دسترسی شهروندان به امدادگران این سازمان و اخلال در خدمت رسانی می شود.
مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: فردی که در تماس‌های متعدد با سامانه ۱۲۵ همدان باعث ایجاد مزاحمت و اخلال در عملکرد این سامانه شده بود با حکم مرجع قضایی به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شد.
آتش‌ نشانی همدان محمدرضا بیاناتی بیان کرد: به دنبال تماس‌های متعدد فردی با سامانه ۱۲۵ و ایجاد مزاحمت برای مرکز پیام فرماندهی پیگیری موضوع در دستور کار نماینده حقوقی سازمان قرار گرفت.

وی اضافه کرد: در ادامه شکایت ‌نامه ‌ای از فرد مورد نظر تنظیم شده و همراه گزارش مزاحمت و مستندات مربوطه در اختیار مقام قضایی استان قرار گرفت که پرونده به شعبه ۱۰۴ کیفری استان ارجاع شد.

وی افزود: قاضی دادگستری پس از تحقیقات مقدماتی و بررسی گزارش دستگاههای مختلف حکم به دستگیری مالک تلفن همراه مورد نظر که یک مرد ۳۱ ساله و ساکن یکی از مناطق حاشیه‌ شهر همدان بود، داد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان گفت: با وجود مراجعه مکرر نماینده حقوقی شهرداری و ماموران پلیس به نشانی مورد نظر و اختفای متهم جلسه رسیدگی به این پرونده به طورغیابی تشکیل و دادگاه با توجه به مستندات متعدد مالک تلفن را به جرم مزاحمت تلفنی برای سامانه ۱۲۵ همدان به ۶ ماه حبس تعزیری محکوم کرد.

بیاناتی افزود: چند روز بعد از صدور قرار مجرمیت مرد جوان توسط ماموران انتظامی دستگیر شده و در اختیار دستگاه قضایی قرار گرفت .

وی اضافه کرد: این فرد پس از مراحل قانونی به منظور گذراندن دوران محکومیت تحویل ندامتگاه مرکزی همدان شد.

مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی همدان یادآوری کرد: طبق ماده ۶۴۱ قانون مجازات اسلامی مزاحمان تلفنی سامانه‌های خدماتی نظیر ۱۱۰ و ۱۲۵ که باعث ایجاد اختلال در خدمات رسانی به شهروندان در عرصه‌ های مختلف شوند مجرم شناخته شده و به سه ماه تا یکسال حبس محکوم می شوند.

بیاناتی افزود: بر اساس گزارش مرکز پیام فرماندهی عملیات سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی همدان در ۸ ماه گذشته شهروندان ۹۰ هزار تماس با سامانه ۱۲۵ برقرار کردند که ۷۲ هزار و ۷۱۹ مورد مزاحمت تلفنی بوده است.

وی توصیه کرد: شهروندان از تماس غیرضروری و ایجاد مزاحمت برای سامانه ۱۲۵ بپرهیزند زیرا این کار در زمان وقوع حوادث و سوانح باعث تاخیر در دسترسی شهروندان به امدادگران این سازمان و اخلال در خدمت رسانی می شود.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید
{*ticket:47634*}