پیشنهاد پارسینه
ایوان میکویان طراح افسانه ای و سرمهندس کارخانه سازنده هواپیماهای جنگی میگ وابسته به یکی از خانواده های بزرگ و قدرتمند اقتصادی سیاسی دوران شوروی در سن ۹۰ سالگی درگذشت.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۳۲
۰
خانواده ایوان میکویان ارمنی و اهل باکو جمهوری آذربایجان کنونی ۱۰۰ سال پیش به روسیه مهاجرت کردند و توانستند پس از پیروزی انقلاب بلشویکی به سرعت و متکی بر توانمندی های فنی و دانش اقتصادی خود به بالاترین رده های حکومتی شوروی برسند.

طراح جنگنده های میگ درگذشت

ایوان یکی از پنج پسر آناستاس میکویان وزیر بازرگانی، صنایع مواد غذایی، رئیس پارلمان و همچنین معاون نخست وزیر شوروی بود که تمامی عمر خود را در صنعت هوانوردی به ویژه جنگی سپری کرد.

طراح هواپیماهای میگ افزون بر بهره گرفتن از موقعیت پدر خود که به عنوان مبارز در کنار استالین و زمان حکومت لنین بنیانگذار اتحاد جماهیر شوروی تا دوران برژنف مسئولیت های بلندپایه داشت، متکی به دانش و تجربه خود توانست در صنعت هواپیما سازی جنگی روسیه نیز تحول ایجاد کند.

طراح جنگنده های میگ درگذشت

طراح جنگنده های میگ درگذشت

وی سال ۱۹۴۳ نیز به دلیل مواردی که بعدها توطئه اعلام شد، مدتی نیز به صورت تبعید در شهر دوشنبه تاجیکستان که آن زمان استالین آباد نام داشت، زندگی کرد.

ایوان میکویان که نشان قهرمان کار سوسیالیستی اتحاد جماهیر شوروی را نیز دارد، از سال های دهه ۵۰ میلادی مسئولیت خود را کارخانه میکویان که از سوی عموی وی آرتیوم پایه گذاری شده بود، آغاز کرد و توانست جنگنده چند منظوره میگ ۲۹ را به عنوان یک نوآوری با فاصله زیاد از نمونه های قبلی در سال ۱۹۸۲ به مرحله تولید انبوه برساند و کار خود را نیز در این کارخانه با مسئولیت معاون کل پایان داد.

هواپیماهای کارخانه میگ که سال ۱۹۳۹ از سوی آرتیوم میکویان و میخائیل گورویچ بنیان نهاده شد، تولیدات خود را به نام این دو بنیانگذار نام گذاری می کند.

جنگنده های میگ میگ که به صورت گسترده ای در شوروی، کشورهای بلوک شرق سابق و متحدان آنها استفاده می شد، امروزه نیز در نیروی هوایی روسیه و بسیاری از کشورها حضور دارد.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو