تیم اکروجت پرندگان طوفان امریکا امسال نیز توانستند در جهان مقام اول را کسب کنند تا بتوانند عنوان رکورددار هوانوردی در جهان خود را مطرح کنند.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۹
۰
ارسال نظر