پیشنهاد پارسینه
بانک مرکزی نرخ ۳۹ ارز بانکی شنبه (ششم آذر ماه) منتشر کرد که بر این اساس نرخ ۱۹ ارز نسبت به آخرین روز هفته گذشته افزایش و نرخ ۱۶ ارز کاهش یافت و نرخ ۴ ارز نیز ثابت اعلام شد.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۳۰
۰
به گزارش خبرنگار پارسینه، بر این اساس دلار با ۳ ریال کاهش قیمت نسبت به آخرین روز هفته گذشته،  ۳۲ هزار و ۰۹۲ ریال تعیین شد. پوند انگلیس با ۱۲۴ ریال افزایش قیمت ، ۴۰ هزار و ۰۲۹ ریال  تعیین شد. یورو با  ۱۷۲ ریال افزایش قیمت،  ۳۳ هزار و ۹۹۲ ریال ارزش گذاری شد.نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی شنبه
نرخ ۳۹ نوع ارز بانکی شنبه
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50

‍‍‍
سداد
شفا دارو