پیشنهاد پارسینه
کمیته بین‌المللی المپیک در جدیدترین فهرست دوپینگی‌ها، نام هفت ورزشکار شرکت کننده در المپیک‌های ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲ را اعلام کرد.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۰
۰

در ادامه انتشار اسامی ورزشکاران دوپینگی در المپیک‌ ۲۰۰۸ پکن و ۲۰۱۲ لندن، کمیته‌ بین‌المللی المپیک نام هفت ورزشکار دیگر را اعلام کرد.

مشهورترین ورزشکار در بین این افراد «ایلیا ایلین» است؛ دارنده‌ دو طلای وزنه‌برداری در ۲۰۰۸ و ۲۰۱۲. ایلین که چند ماه قبل خبر دوپینگش اعلام شده بود، درخواست مجدد بررسی نمونه آزمایش خود برای المپیک ۲۰۰۸ را ارائه کرد که جواب این آزمایش نیز مثبت اعلام شد تا وی رسماً هر دو طلایش را از دست بدهد.

اسامی ۷ ورزشکار دوپینگی در زیر آمده است:

* ایلیا ایلین از قزاقستان/ وزنه‌بردار دسته ۹۴ کیلوگرم که المپیک ۲۰۰۸ قهرمان شده بود

* پاول لیژین از بلاروس/ ورزشکار پرتاب وزنه مردان که در المپیک ۲۰۰۸ در رده چهارم ایستاده بود.

* آکسانا میانکووا از بلاروس/ ورزشکار پرتاب چکش زنان که در المپیک ۲۰۰۸ قهرمان شده بود.

* ناتالیا میخنوویچ از بلاروس/ ورزشکار پرتاب وزنه زنان که در المپیک ۲۰۸۸ نایب قهرمان شده بود.

* اسویاتلانا از اوسوویچ از بلاروس/ دونده ۸۰۰ متر زنان که در المپیک ۲۰۰۸ در رده ۲۳ ایستاده بود.

* ایلیا ایلین از قزاقستان/ وزنه‌بردار دسته ۹۴ کیلوگرم که در المپیک ۲۰۱۲ لندن قهرمان شده بود.

* آکسانا میانکووا از بلاروس/ ورزشکار پرتاب وزنه زنان که در المپیک ۲۰۱۲ هفتم شده بود.

* بویانکا کاستووا از آذربایجان/ وز‌نه‌بردار دسته ۵۸ کیلوگرم زنان که در المپیک ۲۰۱۲ لندن پنجم شده بود.

* ناستاسیا میرونچیک ایوانووا از بلاروس/ ورزشکار پرش طول زنان که در المپیک ۲۰۱۲ لندن هفتم شده بود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو