در روزهای اخیر آتش مهیبی به جان شهرک های صهیونیست نشین افتاده که خاموش کردن آن به این راحتی ها امکان ندارد.
۰۶ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۰۳
۰
در روزهای اخیر آتش مهیبی به جان شهرک های صهیونیست نشین افتاده که خاموش کردن آن به این راحتی ها امکان ندارد.
{*ticket:47634*}