پیشنهاد پارسینه
شاید سالهاست تهران و برخی شهرهای کشور در این موقع از آغازین روزهای آخرین ماه از فصل پاییز، شاهد چنین هوای سرد و بارشهای قابل توجه نبوده و در کنار غافلگیری و خوشحالی شهروندان، صد البته دردسرهای بسیار نیز موجب شده است. تماشای عکسهای ارسالی هموطنان از سرما و برف این روزهای کشور خالی از لطف نیست:
۰۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۶:۰۴
۰

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو