پیشنهاد پارسینه
انتخابات هیأت رئیسه فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی مجلس برگزار شد و مصطفی کواکبیان به عنوان رییس این فراکسیون انتخاب شد.
۰۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۳۴
۰
فراکسیون دیپلماسی و منافع ملی با ١٣٠ عضو تشکیل شده است که در انتخابات هیأت رییسه آن  کوسه غراوی، مقدسی، بنیادی، ابراهیمی، پوربافرانی، اسدی، فاطمه سعیدی و فاطمه حسینی به عنوان اعضای هیأت رییسه تعیین شدند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو