پیشنهاد پارسینه
اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ارسال هرگونه بخشنامه و دستوری به مدارس مبنی بر اینکه مدارس تا ۳۰ آذر ماه مجاز به راه اندازی سیستم‌های گرمایشی نیستند را تکذیب کرد.
۰۴ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۰
۰
طی چند روز اخیر اخباری مبنی بر ارسال بخشنامه‌ای از سوی آموزش و پرورش مبنی بر اینکه مدارس مجاز هستند از ۳۰ آذرماه وسایل گرمایشی کلاس‌های درس را راه اندازی کنند و به همین دلیل در حال حاضر دانش آموزان در سرما درس می‌خوانند.پس از پیگیری اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی آموزش و پرورش شهر تهران ارسال هرگونه بخشنامه‌ای درباره زمان روشن کردن سیستم های گرمایشی در مدارس را تکذیب و اعلام کرد که مدیر مدرسه با توجه به برودت هوا هر زمانی که تشخیص دهد می‌تواند سیستم‌های گرمایشی مدرسه را راه‌اندازی کند و چنین اخباری صحت ندارد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
‍
‍‍‍
سداد
شفا دارو