پیشنهاد پارسینه
وزیر ورزش از حضور ادامه دار علی اکبر طاهری گفت.
۰۴ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۰
۰
 مسعود سلطانی فر، وزیر جدید وزارت ورزش و جوانان در جلسه ای که دیروز برگزار شد، مواضع خودش نسبت به سیستم مدیریتی پرسپولیس را مشخص کرد. او از حضور ادامه دار علی اکبر طاهری در پست خودش خبر داد و خیال پرسپولیسی ها را راحت کرد. روزنامه پیروزی چاپ امروز پیغامی از قول سلطانی فر برای طاهری را نوشته است ، وزیر ورزش از این گفته که تا آخر فصل به طاهری دست نمی زند. این صحبت در حالی مطرح شد که طاهری هم در مصاحبه با روزنامه پیروزی از حاشیه سازی ها برای پرسپولیس گفته است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو