پیشنهاد پارسینه
مجلس نمایندگان فرانسه به پیش نویس طرح برکناری فرانسوا اولاند، رییس جمهور این کشور، رای نداد.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۹:۲۹
۰
پایگاه روسیا الیوم نوشت حزب جمهوری خواهان راستگرا روز ۱۱ نوامبر ۲۰۱۶ طرح برکناری اولاند را ارائه داده بود اما مجلس در روز ۲۳ نوامبر به این طرح رای مثبت نداد.

علت درخواست حزب جمهوری خواهان برای برکناری اولاند، افشای اطلاعات سری از سوی وی در یک نامه در اکتبر ۲۰۱۶ بود اما امضا کنندگان این طرح مانند فرانسوا فیون، نخست وزیر سابق فرانسه، اعتراف کردند که این طرح محکوم به شکست است به این دلیل که حزب جمهوری خواهان اکثریت لازم را در مجلس دارا نمی باشد

البته گزارش های رسانه ها حاکیست که نیروهای راستگرا فشار خود را بر اولاند افزایش داده اند تا وی از تصمیمش جهت نامزدی برای ریاست جمهوری در سال آینده منصرف شود.
روزنامه لوموند فرانسه پیشتر نوشته بود که درخواست برکناری رییس جمهور پس از افشای گفت وگوی مطبوعاتی وی در کتابی به نام رییس جمهور نباید اینگونه سخن بگوید، مطرح شده بود.

این گفتگو دربردارندۀ اطلاعاتی دربارۀ اجرای عملیات تصفیه افراط گرایان در خارج از فرانسه و طرح فرانسه و آمریکا برای دخالت در سوریه پس از بحران سلاح شیمیایی در سال ۲۰۱۳ است که البته با شکست مواجه شد. این روزنامه اوت ۲۰۱۶ جزییات این گفت و گو را منتشر کرده بود.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو