پیشنهاد پارسینه
هشدار بزرگ‌ترین حزب مخالف اردوغان؛
در حالی اردوغان قصد دارد با تغییر قانون اساسی ترکیه، نظام ریاستی را در این کشور برقرار کند که بزرگترین حزب مخالف او این اقدام را باعث ایجاد شکاف می داند.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۵:۳۸
۰

تغییر قانون اساسی باعث «تجزیه ترکیه» می‌شود

به گزارش خبرنگار «پارسینه» به نقل از خبرگزاری دوغان ترکیه، هالوک کوچ، معاون دبیرکل حزب جمهوری خواه خلق (CHP) هشدار داد که با تغییر قانون اساسی، «یک نظام یک نفره» قوای مقننه، مجریه و قضایی را کنترل خواهد کرد.

کوچ پس از نشست رسمی حزبش گفت: نتیجه [پیشنویس قانون اساسی] یک دولت تک نفره خواهد بود. نتیجه آن ستم خواهد بود. نتیجه ترکیه ای خواهد بود که به سمت ساختار فدرال و سپس تجزیه حرکت می کند. نتیجه سیاسی آن بحث درباره بقای ترکیه خواهد بود.

این اظهارات چند روز پس از آن بیان می شوند که حزب حاکم عدالت و توسعه پیش نویس ضمایم قانون اساسی، از جمله تغییر به نظام ریاستی را به حزب جنبش ملی گرا (MHP) ارائه کرد.

براساس این طرح، رئیس جمهور، وزرا و نیمی از اعضای نهادهای کلیدی قضایی را منصوب خواهد کرد، همچنین با حذف سمت نخست وزیری، دو نفر به عنوان معاون رییس جمهور انتخاب می شوند.

حزب جمهوریخواه خلق که مهم ترین حزب مخالف دولت است، اعلام کرده که با این طرح پیشنهادی مخالفت خواهد کرد.

کوچ اعلام کرد که حزب مطبوعش به جای «نظام تک نفره»، یک «نظام پارلمانی دموکراتیک موثر» دارای «یک قوه مقننه موثر و قدرتمند، قوه مجریه قابل رسیدگی، و قوه قضاییه مستقل» که قدرت را به شکلی همگون تقسیم می کند، پیشنهاد کرده است.

کوچ می گوید در نظام پیشنهادی حزب عدالت و توسعه، رئیس جمهور همزمان با نمایندگان پارلمان که در فهرست انتخاباتیش حضور دارند، انتخاب می شود.

رئیس جمهوری نیمی از اعضای نهادهای قضایی عالی را انتخاب می کند و نیم دیگر را پارلمان بر اساس اکثریت مطلق انتخاب می کند و «به این ترتیب، قوه مقننه، مجریه، و قضائیه به طور موثری در یک نفر جمع خواهند شد».

او همچنین وعده داد که راهیپمایی های متعددی را در سراسر ترکیه و با شعار «اجازه نمی دهیم ترکیه تجزیه شود» به راه خواهند انداخت.


50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو