هائیت این روزها در کنار فقر و بیماری شورش های خیابانی را نیز تجربه می کند،شورش هایی که شاید رییس جمهور آینده این کشور را تعیین کنند.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲
۰
ارسال نظر