سکه ثامن
هائیت این روزها در کنار فقر و بیماری شورش های خیابانی را نیز تجربه می کند،شورش هایی که شاید رییس جمهور آینده این کشور را تعیین کنند.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۲
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن