پیشنهاد پارسینه
مجلس شورای اسلامی با تصویب لایحه موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان موافقت کرد.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۳۴
۰
 براساس ماده واحد لایحه مذکور، موافقتنامه کمک متقابل اداری در امور گمرکی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان مشتمل بر یک مقدمه و ۲۶ ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود.

همچنین براساس تبصره یک ذیل این ماده واحده و در اجرای این موافقتنامه به ترتیب رعایت اصول ۷۷ و ۱۳۹ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.

براساس این گزارش با توجه به تبصره ۲ این ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون،‌ قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری آذربایجان در خصوص همکاری و کمک متقابل در امور گمرکی مصوب ۵ /۸/ ۱۳۸۳ لغو می شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز با ۱۴۵ رای موافق، ۴ رای مخالف و ۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر با تصویب این لایحه موافقت کردند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو