پیشنهاد پارسینه
پنتاگون اعلام کرد که «ابوافغان المصری» یکی از فرماندهان ارشد القاعده در سوریه در حمله هوایی آمریکا به هلاکت رسیده است.
۰۳ آذر ۱۳۹۵ - ۰۸:۴۵
۰
«پیتر کوک» سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرد که «ابوافغان المصری» از فرماندهان ارشد القاعده در سوریه روز هجدهم نوامبر در حمله هوایی آمریکا به هلاکت رسیده است.

سخنگوی پنتاگون به خبرنگاران گفت: المصری روز هجدهم نوامبر در حمله هوایی آمریکا به مناطق روستایی سوریه کشته شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو