پیشنهاد پارسینه
در کمیته انضباطی فدراسیون دوچرخه‌سواری تصمیم گرفته شد از بانوان رکابزن که بدون دریافت مجوز شورای برون‌مرزی در مسابقات بین المللی شرکت کرده بودند، تعهد کتبی گرفته شود.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۲۰:۴۷
۰
به گزارش روابط عمومی فدراسیون دوچرخه‌سواری، کمیته انضباطی در مورد حضور بانوان ورزشکار بدون مجوز شورای برون‌مرزی در مسابقات و تورنمنت‌های بین‌المللی با نام ایران برگزار شد که در پایان با توجه به عدم آگاهی ورزشکاران از چگونگی مراحل اداری اعزام به مسابقات برون مرزی ، ضمن اخذ تعهد کتبی از متخلفین، متعهد شدند در صورت شرکت در مسابقات برون مرزی نسبت به کسب مجوز از فدراسیون و شورای برون مرزی وزارت ورزش و جوانان اقدامات لازم را معمول نمایند .

این جلسه با حضور پریچهره سرپرست فدراسیون ،سرکار خانم ایروانی نایب رئیس بانوان،چایچی مدیر تیم های ملی،سرکار خانم خسرو شاهی مئسول حقوقی فدراسیون ، نمایندگان وزارت ورزش و جوانان آقای صباغی و سرکار خانم کاظمی و اصغر خالقی مشاور سرپرست فدراسیون برگزار شد.

همچنین به کمیته پیشکسوتان فدراسیون در خصوص نظارت هرچه بیشتر بر اعزام تیمهای پیشکسوتان به مسابقات برون مرزی تذکر داده شد و به آقای بیژن امیر آخوری به دلیل عدم رعایت مفاد آیین نامه شورای برون مرزی و اعزام ورزشکاران به مسابقات برون مرزی ضمن دریافت تذکر کتبی فرصت داده شد ظرف مدت یک هفته مستندات خود را به کمیته انضباطی فدراسیون ارائه کند.

بانوان رکابزن و پیشکسوتان مدتی پیش در مسابقات تایلند شرکت کرده بودند که این رقابتها بدون مجوز بوده است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو