اوکراین پس از تنش با روسیه و اعتماد به غرب تنها به نظر می رسد و آبستن ناآرامی های بسیاری است اما اینبار مردم این کشور با اعتراض به فساد برخی از سیاستمداران خود به خیابان ها ریخته اند.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۳
۰
ارسال نظر