پیشنهاد پارسینه
حملات داعش به انبارهاى نفت و گوگرد مى‌توانست موجب ایجاد باران اسیدى در کشور شود.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۵۱
۰

معصومه ابتکار در مراسم گرامىداشت روز جهانى مقابله با آثار جنگ بر محیط زیست گفت: حملات داعش به انبارهاى نفت و گوگرد نگرانى‌هاى بسیارى ایجاد کرد. براى نمونه حملات اخیر سبب شد که توده‌اى گوگرد در جو ایجاد شود و به سمت ایران حرکت کند.

رئیس سازمان محیط زیست ادامه داد: خوشبختانه این توده به ایران نرسید اما مى‌توانست سبب ایجاد باران‌هاى اسیدى شدیدى بشود.

وی اظهار کرد: علاوه بر آن منازعات در عراق سبب رها شدن زمین‌هاى کشاورزى بسیارى شده که این زمین‌ها به منبع گود و غبار تبدیل شده‌اند.

ابتکار افزود: امروز آثار جنگ بر محیط زیست را مستقیما مى‌بینیم و شاهدیم این تهدیدات و ناامنى‌ها علاوه بر آسیب‌رسانى مستقیم به انسان‌ها آسیب جدى بر محیط زیست وارد کرده و به اقتصاد کشورها ضربه مى‌زنند.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو