پیشنهاد پارسینه
وزارت نیرو با صدور بخشنامه‌ای به شرکت‌های توزیع برق، تعرفه برق مشترکان کشاورزی در شاخه‌های مختلف در سه دوره ساعات کم، میان و اوج بار مصرف را ابلاغ کرد.
۰۲ آذر ۱۳۹۵ - ۱۱:۰۸
۰
حمید چیت‌چیان وزیر نیرو با صدور بخشنامه‌ای به تمامی شرکت‌های توزیع برق استانی، تعرفه برق مشترکان کشاورزی در شاخه‌های مختلف در سه دوره ساعات کم، میان و اوج بار مصرف را ابلاغ کرد.

بر این اساس قیمت برق مشترکان کشاورزی، دامپروری، مرغداری، باغداری، کارخانه‌های تولید محصولات کشاورزی، باغی و … دست کم ۲۰ درصد با افزایش قیمت همراه شده است.

بهای برق برای مشترکین کد (۳ ـ ج) با قدرت بیش از ۳۰ کیلووات با توجه به گزینه‌های جدول ذیل محاسبه و دریافت می‌شود. شرکت پس از دریافت تعرفه‌های برق و شرایط عمومی آنها مشترکین را کتباً از نرخ گزینه‌های مربوطه مطلع می‌کند. مشترکین می‌توانند گزینه مناسب و مورد نظر را انتخاب و به شرکت اعلام کنند. در صورت عدم اعلام گزینه از طرف مشترکین، بهای برق مصرفی بر اساس آخرین گزینه مورد عمل در سال قبل محاسبه خواهد شد. مشترک در صورت ادامه استفاده از گزینه سال قبل می‌تواند در طی سال دو بار گزینه مورد عمل را تغییر دهد. لیکن در صورت تغییر گزینه در ابتدای سال، تنها امکان تغییر گزینه در طی سال برای یک بار وجود دارد.

در ماه‌های تیر، مرداد و شهریور امسال به بهای برق مصرفی مشترکین ۲۰ درصد افزوده می‌شود.

بهای انرژی برق مصرفی آن دسته از مشترکین مصارف تولید (آب و کشاورزی) کد ۳ ـ الف که با هماهنگی شرکت برق ذیربط، برق چاه‌های خود را در ساعات اوج بار قطع می‌نمایند، متناسب با روزهای همکاری با نرخ ساعات کم باری محاسبه و دریافت خواهد شد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو