پیشنهاد پارسینه
«بروت پاخور» رئیس جمهوری اسلوونی عصر دوشنبه به منظور انجام دیدار رسمی و مذاکرات دوجانبه سیاسی و اقتصادی با مقامات ایران از طریق فرودگاه بین المللی امام خمینی(ره) وارد تهران شدو مورد استقبال حمید چیت چیان وزیر نیرو قرار گرفت.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۵۸
۰

در حاشیه ورود رئیس جمهور اسلوونی به تهران!
 
 در حاشیه ورود رئیس جمهور اسلوونی به تهران!
 
 در حاشیه ورود رئیس جمهور اسلوونی به تهران!
 
در حاشیه ورود رئیس جمهور اسلوونی به تهران! 
 
 در حاشیه ورود رئیس جمهور اسلوونی به تهران!
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو