پیشنهاد پارسینه
میانگین مصرف بنزین کشور در ۳۰ روز آبان امسال به ۷۲ میلیون و ۴۸۲ هزار لیتر رسید.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۴۳
۰
شبکه خبر نوشت: میانگین مصرف بنزین کشوردرهشت ماه امسال «فروردین تا آبان» با ۴,۱ درصد رشد نسبت به مدت مشابه پارسال با ۷۲ میلیون لیتر به ۷۵ میلیون لیتر رسیده است.

بیشترین مقدار مصرف بنزین در این بازه زمانی با ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر مربوط به روزهای «۶، ۲۰ و ۲۹ آبان » و کمترین مقدار مصرف مربوط به ۲۸ آبان‌ با ۶۳,۷ درصد بوده است.
بیشترین مقدار مصرف بنزین درهفته نخست دوره مورد بررسی مربوط به «پنج شنبه، ششم آبان‌ » با ۸۰ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر و کمترین میزان مصرف مربوط به «جمعه، هفتم آبان » با ۶۴ میلیون و ۹۰۰ هزار لیتر بوده است.

کمترین و بیشترین میزان مصرف بنزین در هفته دوم آبان به روزهای «جمعه، ۱۴ آبان» و «پنج شنبه، ۱۳ آبان» با ۶۵ میلیون و ۳۰۰ هزار لیتر و ۷۹ میلیون و ۷۰۰ هزار لیتر اختصاص داشته است.

میانگین مصرف بنزین کشور در هفته سوم آبان به ۷۳ میلیون لیتر رسید که بیشترین میزان مصرف مربوط به روز «شنبه، ۲۰ آبان‌» با ۸۰ میلیون و ۴۰۰ هزار لیتر و کمترین مقدار مصرف مربوط به «جمعه، ۲۱ آبان‌» با ۶۴ میلیون و ۵۰۰ هزار لیتر بوده است.
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو