پیشنهاد پارسینه
جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی با انتشار بیانیه‌ای از رییس جمهور خواست به وعده انتشار منشور حقوق شهروندی عمل کند.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۲۱:۱۵
۰
دراین بیانیه آمده است؛

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران.باسلام.مطالبه حقوق شهروندی و تکاپو برای تحصیل ازادی و کرامت انسانی را وظیفه ملی و دینی خود دانسته و تاکید داریم:

۱. فرهمندی عمومی و خرسندی همگانی در گرو پاسداشت حقوق شهروندی و استقرار حکمرانی شایسته مقید به منافع و حقوق ملی است. رسالت سنگین پاسداری از قانون اساسی در افق فصل سوم در باب حقوق ملت فریضه ای بنیادین برای رییس جمهور تلقی شده و تامین خیر عمومی جز با اهتمام در این عرصه تحقق پذیر نیست. وثاقت سوگند دولت در گرو پایمردی در توسعه و ترویج حقوق ملت و تقید و تعهد عملی بدان است.

۲. توجها به آنکه دولت تدبیر و امید پایه سیاست داخلی خود را ایده حکمرانی شهروند مدار معرفی کرده و تدوین منشور حقوق شهروندی را گام نخست در این حوزه مطرح ساخته است افزایش سطح مطالبات بدیهی می کند.

۳. سال اخر دولت و موعد عمل به وعده هاست و انتظار عمومی این بود که کارنامه دولت طی سنوات گذشته با عیار منشور وعده داده شده سنجه شود، ولی تا کنون حتی متن منشور موصوف که اثر ترویجی و گفتمان ساز آن کتمان پذیر نیست نشر نیافته و سنگینی اقدام و عمل در این وادی در مطالبه معنادار شهروندان مشهود است.

۴. فعالان مدنی در حوزه حقوق شهروندی انتظار دارند دولت با شفافیت و صداقت در خصوص وضعیت حقوق شهروندان با ملت گفتگو کند. به مردم بگوید برای ارتقای حق سلامت، مبارزه با فساد و رانت، ریشه کنی فقر و استضعاف، دسترسی آزادانه به فرصتهای عمومی، رونق فضای کسب و کار، نابرابری و تبعیض، ثبات اقتصادی و امنیت سرمایه گذاری، بهبود روند تولید و اشتغال، آزادی بیان و قلم و کنش سیاسی، تامین رونق فضای نشر و کنش رسانه ها، شفافیت و دسترسی به اطلاعات، ارتقای ارزش پول ملی، احترام پاسپورت ایرانی و حمایت از حقوق ایرانیان خارج از کشور، بهزیستی و صیانت از حقوق توان خواهان، حق نقد و اعتراض. رفاه و تامین اجتماعی. کودکان کار و خیابانی. گسترش اخلاق و تعهد اجتماعی، حق دفاع و استقلال وکالت، امنیت و نظم عمومی، شکوفایی فرهنگی و رشد آموزشی و پرورشی، منع تجسس و بازداشت خودسرانه، حمایت از اقلیت ها و قومیت ها و تقویت همبستگی ملی و صیانت از حقوق بیت المال و حفظ و احیای محیط زیست و بهداشت و درمان و دیگر مصادیق فهرست بلند بالای حقوق شهروندان چه کرده است؟ از چه اقداماتی حمایت کرده، از چه اقداماتی ممانعت کرده، در چه موارد سلبی یا ایجابی تعامل و رایزنی مثبت و سازنده کرده و در چه مواردی نخواسته یا نتوانسته توفیق یابد.

۵. انتشار منشور حقوق شهروندی وعده ای است که ما بعنوان کنشگران دغدغه مند حقوق ملت از آن مقام ارجمند مطالبه داریم. رویکرد سلبی و تخطئه گرانه نسبت به مواضع برخی کشورهای مغرض و مجامع بین المللی که مکررا ایران را به هر بهانه، ناقض حقوق بشر معرفی می کنند قابل قبول نیست و برماست که با اقدامات ایجابی و سازنده از گفتمان شهروند مدار مردم سالاری دینی با خاستگاهی کرامتمندانه، انسان دوستانه و صلح طلبانه دفاع و پیشینه ایرانی و سلوک ایمانی خود را جانمایه حرکتی خرد پیشه، خشونت پرهیز و شهروندمدار کنیم. تاسیس نهاد ملی در کنار همگرایی دولت برای استقرار و بهره مندی از حقوق شهروندی در صدر توقعات است.

امید که دولت با اتکا به رای اعتماد ملت فرصت باقیمانده را مغتنم شمرده و در عمل به وعده خود فروگذار نکند که در معرض و مرئی قضاوت وجدان عمومی سرفراز و ماجور درگاه حق شود.

شورای مرکزی جامعه وکلای مدافع حقوق شهروندی
50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو