پیشنهاد پارسینه
رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی گفت: مرگ به علت آلودگی هوا در افراد بالای ۳۰ سال روند کاهشی یافته است.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۷:۰۴
۰
خسرو صادق نیت روز دوشنبه در نشست خبری افزود: بررسی ها نشان می دهد مرگ ناشی از آلودگی هوا در سال ۹۴ نسبت به ۹۳ و ۹۳ نسبت به ۹۲ روند کاهشی داشته است.

وی اظهار کرد: در سنجش آلودگی هوا ۶ شاخص اصلی مد نظر است که به طور مداوم پایش و اندازه گیری و میزان آنها ملاک عمل قرار می گیرد.

وی افزود: زمانی سرب یکی از مهمترین آلاینده های خطرناک در تهران بود که بر روی سیستم عصبی افراد به ویژه نوزدان و کودکان اثر می گذاشت و سیستم عصبی مرکزی و مغز را تخت تاثیر منفی قرار می داد و حتی می توانست بر روی IQ فرزندان تاثیر منفی بگذارد.

وی ادامه داد: با حذف سرب در سال ۸۳ عملا این آلاینده خطرناک از هوای تهران پاک شد و اکنون دیگر مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

صادق نیت گفت: اندازه گیری شاخص ۶ گانه نشان می دهد که معمولا ۵ آلاینده مانند منواکسید کربن و ازون در طول سال در شرایط سالم و پاک قرار دارند بنابراین نگرانی جدی در این زمینه وجود ندارد، اما در چند سال اخیر بیشتر نگرانی ها از بابت آلاینده ذرات معلق کمتر از ۲.۵ میکرون است که قبل از سال های ۹۰ - ۹۱ اندازه گیری نمی شد اما اکنون به عنوان آلاینده خطرناک اندازه گیری می شود.

وی افزود: شاخص آلایندگی هوا متفاوت است و حد خطرناک بودن آن به میزان انتشار آن در هوا بستگی دارد به طوری که اگر شاخص آلاینده ها به بالای ۱۰۰ برسد یعنی ناسالم برای گروه های حساس است و اگر در این شرایط یک سری توصیه ها رعایت شود از میزان خطر کاسته می شود.

رییس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ادامه داد:اگر بین ۱۶۰ تا ۲۰۰ باشد ناسالم برای تمام گروه ها است که باز رعایت دقیق تر نکات ایمنی می توان اثرات سوء آنرا کاهش داد، بالای ۲۰۰ جای نگرانی دارد و باید بر اساس پروتکل مصوب کمیته اضطرار مقابله با آلودگی هوا تشکیل جلسه دهد.

وی افزود: اما در دو سال گذشته نگذاشتیم که شاخص هوا به ۲۰۰ برسد و حتی برای شاخص ۱۵۰ هم جلسه اضطرار برگزار می شود، البته شاخص بالای ۳۰۰ که دیگر بسیار خطرناک است و اقدامات جدی و خاص به خودش را می طلبد.

وی گفت: آمارها نشان می دهد عمل به توصیه ها در شاخص بالای ۱۵۰، میزان مراجعه مردم به اورژانس نسبت به روزهای عادی تفاوت معنا داری نداشته است.

صادق نیت افزود: همچنین در خصوص آمار بیماری و مرگ و میر ناشی از آلودگی ها سال های ۹۴ نسبت به ۹۳و ۹۳ نسبت به ۹۲ در تهران مورد بررسی قرار گرفت.

وی ادامه داد: آمارهای اولیه نشان می دهد مرگ و میر بالای ۳۰ سال به علت آلودگی هوا رند کاهشی داشته است، اثرات بلند مدت نسبت به اثرات کوتاه مدت روند کاهشی بیشتری را نشان می دهد.

صادق نیت تاکید کرد: تا رسیدن به هدف ایده آل که تمام سال هوای سالم و پاک داشته باشیم فاصله داریم که محقق شدن آن همراهی مردم را می طلبد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
50
نمای روز
50
50
50
50
50
آخرین اخبار
50
سداد
شفا دارو