پیشنهاد پارسینه
رئیس پلیس آگاهی تهران اعلام کرد:
رئیس پلیس آگاهی تهران در خصوص استفاده از کارآگاهان زن در بدنه پلیس آگاهی گفت: بسیاری از کارآگاهان زن در پرونده هایی که مال باخته یا مقتول، خانوم هستند، ورود می کنند.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۲:۰۲
۰

سردار محمدرضا مقیمی در خصوص استفاده از کارآگاهان زن در پرونده ها، گفت: اخیرا آزمون کارآگاهان را برگزار کردیم و قسمت عمده ای از شرکت کنندگان را زنان تشکیل می دهند.

وی با بیان اینکه در منابع انسانی پلیس علاوه بر کارآگاه، کارآگاه یار نیز وجود دارد، افزود: نقش اصلی کارآگاه یار کمک به کارآگاهان است که عمده آنان نیز را پلیس های علمی تشکیل می دهند.

رئیس پلیس آگاهی افزود: پلیس کشف جرائم علمی که تشخیص هویت هستند را اغلب خانم هایی تشکیل می دهند که تحصیلات عالی دارند و به بررسی صحنه جرم هم آشنایی لازم را دارند.

سردار مقیمی در خصوص جزئیات و نحوه کار کارآگاهان زن گفت: در پرونده هایی که مال باخته و یا مقتول زن باشند، کارآگاهان زن در صحنه حضور یافته و نسبت به تشکیل پرونده اقدام می کنند.این پرونده ها از لحاظ طبقه بندی علمی برای کارآگاهان زن دسترس پذیر است.

وی افزود: در پرونده هایی که اتفاقی برای یک خانوم افتاده و فرد تمایل به افشای آن ندارد، کارآگاهان زن ورود کرده و ابعاد مختلف پرونده را بررسی می کنند به همین منظور پرونده هایی داشتیم که اطرافیان خانم متوجه جزئیات پرونده وی نشدند. در برخی از پرونده ها پیگیری مجرم را کارآگاه آقا برعهده گرفته و ابعاد دیگر به ویژه بررسی ابعاد علمی برعهده کارآگاه زن قرار می گیرد.

رئیس پلیس آگاهی تهران همچنین در خصوص تفاوت آمار قتل با سلاح سرد گفت: در قتل هایی که به صورت تصادفی رخ می دهد، پیش بینی قبلی وجود ندارد و تا لحظه قبل از وقوع، فرد برنامه ای برای استفاده از سلاح ندارد ولی متاسفانه چون سلاح در جیب بسیاری از جوانان وجود دارد، بر اساس هیجانات موجود اقدام به استفاده از سلاح می کنند.

مقیمی افزود: متاسفانه بسیاری از جوانان ما سلاح سرد با خود حمل می کنند که این موضوع از لحاظ آسیب شناسی نیاز به بررسی دارد.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو