پلیس ضد شورش از گاز فلفل برای متفرق کردن معترضان ریاست جمهوری ترامپ استفاده کرد.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۸
۰
ارسال نظر