پیشنهاد پارسینه
رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی گفت: بارش‌های برف و باران در هفته جاری برای مناطق مختلف خراسان رضوی پیش بینی شده است.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۵
۰
یحیی قائنی پور در گفتگو با مهر، اظهار کرد: دمای هوای روز دوشنبه مشهد  یک درجه زیر صفر پیش بینی شده است که این دما در شب کاهش چهار درجه‌ای دارد و به پنج درجه زیر صفر می رسد.

وی افزود: بیشینه و کمینه دما در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب چهار درجه سیلسیوس و پنج درجه زیر صفر بوده است.

رئیس اداره پیش بینی هواشناسی خراسان رضوی در رابطه با گرم ترین و خنک ترین شهرستان‌های روز دوشنبه خراسان رضوی گفت: بردسکن با پنج درجه سیلسیوس گرم‌ترین  و درگز با دمای پنج درجه زیر صفر سردترین شهرستان‌های خراسان رضوی هستند، که این افت دما روز دوشنبه در درگز منجر به تعطیلی مدارس ابتدایی در نوبت صبح شد.

وی ادامه داد: بارش‌های برف و باران، افت دما، وزش باد و طوفان و تشکیل مه برای مناطق مختلف خراسان رضوی در طول هفته جاری پیش بینی شده است.

50
پــنــجــره
ارسال نظر
سوپر تخفیف1
نمای روز
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
سوپر تخفیف1
آخرین اخبار
سوپر تخفیف1
سداد
شفا دارو