پیشنهاد پارسینه
موضوع "خشک شدن دریاچه ارومیه" در کتاب جغرافیای سال دهم دبیرستانهای استرالیا بعنوان یکی از مثال های تشریح موضوع انتقال آب و پیامدهای زیانبار آن مطرح شده است.
۰۱ آذر ۱۳۹۵ - ۰۹:۴۲
۰
به گزارش آذربایجان غربی، "خشك شدن درياچه اروميه" در كتاب جغرافيای سال دهم دبيرستانهاي استراليا، و در تشريح موضوع انتقال آب و پيامدهای زيانبار آن قرار گرفته است.
پــنــجــره
ارسال نظر
نمای روز
آخرین اخبار
سداد
شفا دارو