سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
نظامیان در بروکسل در اعتراض به تصمیم دولت بلژیک برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی تظاهرات کردند.
۲۶ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۵
۰
در بروکسل روز سه شنبه بین ۸ تا ۱۰ هزار نفر که اغلب نظامی و نزدیکان آنها بودند در اعتراض به تصمیم دولت بلژیک برای افزایش تدریجی سن بازنشستگی تظاهرات کردند. این راهپیمایی با درگیری با پلیس همراه بود.پلیس شمار معترضان را ۸۰۰۰ نفر و اتحادیه ها شمار آنها را حدود ۱۰ هزار نفر اعلام کردند. بلژیک ۳۰ هزار نظامی دارد.
 
 

فیلیپ سیون Philippe Sion معاون دبیر کل کنفدراسیون عمومی کارکنان نظامی به خبرگزاری فرانسه گفت: « جامعه نظامیان بلژیک این پیشنهاد را که (شارل میشل) نخست وزیر ۱۵ اکتبر به پارلمان ارائه کرد به صورت کامل رد می کند ».   

این تصمیم دولت به افزایش تدریجی سن بازنشستگی از ۵۶ سال به ۶۳ سال تا سال ۲۰۳۰ مربوط می شود، تدبیری که دولت راست گرا آن را « سودمند و ضروری » و پاسخی برای چالش های اجتماعی توصیف کرده است.

برخی از تظاهرکنندگان که صورت خود را پوشانده بودند به سوی ماموران پلیس مواد آتش زا پرتاب و آنها را به استفاده از گاز اشک آور و خودروهای آب پاش وادار کردند.
منبع: NBC News
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2