دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ضمن بیان برخورد قاطع با متخلفان از مردم خواست تا با مراجعه به سایت این انجمن از صحت و اعتبار بلیت خریداری شده اطمینان حاصل کنند.
۲۳ آبان ۱۳۹۵ - ۱۱:۴۰
۰
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی  باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تخلفات برخی از دفاتر فروش بلیت عتبات برای ایام اربعین حسینی گفت: تاکنون تخلفی از سوی دفاتر مجازی که در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی درج شده بود گزارش نشده است.

وی افزود:تخلفات بیشتر مربوط به شرکت هایی بوده که به صورت واسطه ای اقدام به فروش بلیت کرده بودند و طبق قوانین با متخلفان برخورد شده است.

سامانی اظهار داشت: با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان هواپیمایی کشوری بازرسی هایی از  آژانسهای هوایی صورت گرفته و متخلفان شناسایی،جریمه و در برخی موارد پرونده برای صدور حکم تعلیق در سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص میزان جریمه ها بیان کرد: رقم دقیق جریمه ها را سازمان تعزیرات باید اعلام کند اما بصورت غیر رسمی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان جریمه برای دفاتر هواپیمایی متخلف در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: طبق گزارشات برخی دفاترکه هیچ مجوزی ندارند از اشتیاق مردم برای سفر اربعین  سوء استفاده کرده و اقدام به فروش بلیت بی اعتبار کرده اند از این رو ضروری است همه زائران قبل از اقدام به سفر با مراجعه به سایت انجمن شرکت های هواپیمایی از اعتبار و صحت بلیت خود اطمینان حاصل نمایند.

سامانی در پایان تصریح کرد: چند مورد از دفاتر بدون مجوز که اقدام به فروش بلیت کرده اند شناسایی و برخورد شده و سازمان تعزیرات حکومتی پروند های متخلفان را پیگیری خواهد کرد.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی ضمن بیان برخورد قاطع با متخلفان از مردم خواست تا با مراجعه به سایت این انجمن از صحت و اعتبار بلیت خریداری شده اطمینان حاصل کنند.
مقصود اسعدی سامانی دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی  باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص تخلفات برخی از دفاتر فروش بلیت عتبات برای ایام اربعین حسینی گفت: تاکنون تخلفی از سوی دفاتر مجازی که در سایت انجمن شرکت های هواپیمایی درج شده بود گزارش نشده است.

وی افزود:تخلفات بیشتر مربوط به شرکت هایی بوده که به صورت واسطه ای اقدام به فروش بلیت کرده بودند و طبق قوانین با متخلفان برخورد شده است.

سامانی اظهار داشت: با همکاری سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان هواپیمایی کشوری بازرسی هایی از  آژانسهای هوایی صورت گرفته و متخلفان شناسایی،جریمه و در برخی موارد پرونده برای صدور حکم تعلیق در سازمان هواپیمایی کشوری در دست پیگیری است.

دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی در خصوص میزان جریمه ها بیان کرد: رقم دقیق جریمه ها را سازمان تعزیرات باید اعلام کند اما بصورت غیر رسمی ۴۰ تا ۶۰ میلیون تومان جریمه برای دفاتر هواپیمایی متخلف در نظر گرفته شده است.

وی بیان کرد: طبق گزارشات برخی دفاترکه هیچ مجوزی ندارند از اشتیاق مردم برای سفر اربعین  سوء استفاده کرده و اقدام به فروش بلیت بی اعتبار کرده اند از این رو ضروری است همه زائران قبل از اقدام به سفر با مراجعه به سایت انجمن شرکت های هواپیمایی از اعتبار و صحت بلیت خود اطمینان حاصل نمایند.

سامانی در پایان تصریح کرد: چند مورد از دفاتر بدون مجوز که اقدام به فروش بلیت کرده اند شناسایی و برخورد شده و سازمان تعزیرات حکومتی پروند های متخلفان را پیگیری خواهد کرد.

بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید