سکه ثامن
در انتخابات ریاست جمهوری لبنان رخ داد؛
در شرایطی که جلسۀ انتخاب رئیس جمهور لبنان با تنش های زیادی در جریان بود، یکی از نمایندگان رأی خود را با نام مریام کلینیک، خوانندۀ لبنانی، به صندوق انداخت.
۱۱ آبان ۱۳۹۵ - ۰۹:۲۱
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن