سکه ثامن
کبی نام رباتی هوشمند است که می تواند بعنوان باغبانی تمام عیار کارهای شما را انجام دهد.
۱۰ آبان ۱۳۹۵ - ۱۵:۱۹
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن