سکه ثامن
شبکه دوم تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش های زنده ای را از عملیات بازپس گیری شهر موصل در شمال عراق از طریق خبرنگارش در صحنه نبرد منتشر کرد. چنین اقدامی در جهان عرب، بی سابقه بوده است.
۰۳ آبان ۱۳۹۵ - ۰۸:۱۳
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن