سکه ثامن
شرکت تویوتا رباتی ساخته است که مانند نوزاد انسان است.
۲۷ مهر ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۸
۰
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن