سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۱۶ خرداد ۱۳۹۵ - ۱۳:۰۴
۰
هر چه هر جا گم كردي احتياطا داخل خانه خودت را ، درون دلت را بگرد .
ايا نميبيني هر وقت در حضور نماز مي خواني خيلي از چيز هايي كه گم كرده اي پيدا مي كني ؟ايا نمي بيني وقتي كه هفت صلوات مي فرستي گمشده ات پيدا مي شود ؟ يكي أز رفقايم در بازار بود . جمعه مي رود حضرت عبد العظيم نماز بخواند و در نماز پيدا مي كند ورقه اي كه براي شهريار جنس فرستاده بود خط پنجمش اشتباه است . فردايش امد منزل من . مي گفت من بدبخت ، هفت روز كه در بازار همه اش با مردم داد و ستد مي كنم . رفتم نماز بخوانم و خستگي ام در برود ، انجا چنين چيزي پيدا كردم . امدم بازار ديدم كه بله اشتباه بوده است ،درست است ، در نماز گمشده اش را پيدا كرده بود . به او گفتم چرا گريه مي كني ؟ نماز اين خاصيت را دارد . برو گمشده هاي ديگرت هم پيدا مي شود . با نمازت ور برو . اول اشغال ها پيدا ميشود ، بعد چيز هاي قيمتي .

(طوبي محبت حاج محمد اسماعيل دولابي)
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
کهریزک
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2