ایران چک 50 هزار تومانی در خودپردازها
پارسینه: مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی از برنامه پرداخت چک پول 50 هزار تومانی این بانک از طریق دستگاههای خودپرداز بانکی خبر داد و گفت: هم اکنون برخی از بانکهای خصوصی این کار را آغاز کرده اند.
۰۳ دی ۱۳۸۷ - ۱۰:۴۴
۰
مهران شریفی در گفتگو با مهر افزود: بانک مرکزی دستور پرداخت چک پولهای 50 هزار تومانی این بانک از طریق دستگاههای خودپرداز (ATM) را صادر کرده است.

مدیر کل اداره نظامهای پرداخت بانک مرکزی افزود: بر اساس دستور بانک مرکزی، بانکها با هماهنگی اداره نشر اسکناس بانک مرکزی نسبت به ارائه چک پول از طریق این دستگاهها اقدام می کنند.

وی افزود: بانکها می توانند یکی از 4 کاست دستگاههای خودپرداز خود را به چک پول 50 هزار تومانی اختصاص دهند.

شریفی با تاکید بر اینکه این اقدام به منظور رفاه حال مردم انجام می شود، گفت: بانکها می توانند بخشی از چک پولهایی که از بانک مرکزی می گیرند را در دستگاه های خودپرداز قرار دهند.
بهترین خرید
ارسال نظر
بهترین خرید
نمای روز
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
بهترین خرید
آخرین اخبار
بهترین خرید
بهترین خرید