سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۱۳ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۲۰:۱۱
۲
چه زشت است مومن رسوا وارد بهشت شود.

سياه نپوشيد که لباس فرعون است.

با ميخواران مخالفت کنيد.

در صورت حيوان نزنيد چه به شکر خدا تسبيح ميگويد .

شب صدقه دهيد صدقه شبانه غضب خدا را خاموش ميکند.

بدون شام نخوابيد که بدن ويران ميشود.

غصه نصف پيري است.

مومن به برادرش تقلب و خيانت نکند او را وانگذارد متهمش نکند به وي نگويد من از تو بيزارم.

بد گماني را دور اندازيد که خدا نهي کرده.

ياد ما خانواده براي دردها و وسواس سينه ها شفاست و دوستي ما رضايت پروردگار است.

وقت ورود به خانه قل هوالله بخوانيد که فقر را برطرف ميکند.

هرکه راه ما را بپيمايد بما برسد و هرکس به راه ديگر رود غرق شود.

دوستان ما فوجهايي از رحمت خدا دارند و دشمنانمان افواجي از غضب

و هرکه در دل دشمن ما باشد و با دست و زبان ياري ما نکند اهل جهنم است.

سفري که دين و نماز در آن به خطر باشد نبايد رفت.

دوزخيان را زبان در آتش افکنده.

کتاب نصایح / باب چهارصد
سکه ثامن
پــنــجــره
نظرات
فقیر
سلام ، باز که ننوشتید از چه صفحه ای کپی کردید .
بنویسید از صفحه نشان از بی نشانها 2 است .
سید محمد
باسلام خیلی ممنون شاد شدم متشکرم یاعلی مدد.
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2