سکه ثامن
پیشنهاد پارسینه
۱۰ ارديبهشت ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۲
۰
کسی که امکاناتش را به کار نمی اندازد و به خیال خودش می خواهد، خدا کارش را راه بیندازد، محتکر است و بی حاصل.

درباره ی سلیمان می خوانیم؛((نعم العبد))؛ او عبد خوبی بود؛ چون (( إنه أواب)) بود. اواب بود و از هر نعمتی به سور منعم پرواز می کرد و همچون زنبور عسل شیره های گل هارا می گرفت و اسیر گل ها و نعمت ها نمی ماند.
عبدی که خداوند کارنامه اش را امضا می کند. عبدی است که اسیر امکانات و منتظر امکانات نمانده...

استاد علی صفایی حائری
(کتاب صراط_ص141)
سکه ثامن
پــنــجــره
ارسال نظر
سکه ثامن
نمای روز
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
سکه ثامن
آخرین اخبار
سکه ثامن
شفا دارو
آسیا تک داخلی
شاتل 2